Obsah

Úřední deska


Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Příchovice na adrese Příchovice 37.

"Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. -správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu složek dokumentů".


Dokumenty úřední desky

Doručení veřejnou vyhláškou

Ostatní oznámení

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejně prospěšné práce17.01.201802.02.2018
Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí16.03.201631.12.2023

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12.a 13. ledna 2018