Obsah

Zpět

Mikroregion Přešticko

S odvoláním na nový zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novelu zákona č. 250/2000 Sb. v souvislosti s přijetím zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Přešticko.

Odkaz na zveřejnění v elektronické podobě: http://www.presticko.cz/zak106-99-sb/rozpocet/rok-2017/

Odkaz na uložení v listinné podobě: kancelář MAS Aktivios, z.s., Nezdice 46, 334 01 Přeštice, pondělí, středa a pátek od 8.00 – 12.00 h

 

e-mail: presticko@seznam.cz

http://www.presticko.cz

ROK 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Rozpis rozpočtu na rok 2017

Rozpočtový výhled 2017-26

RO 1-2017

Návrh závěrečného účtu 2016

př. č. 1 –Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko

př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2016

př. č. 3 -Výkaz zisku a ztrát

př. č. 4 -Rozvaha

př. č. 5 –Příloha

 

ROK 2018

Návrh rozpočtu 2018 MR

 

Vyvěšeno: 1. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět