Navigace

Obsah

SDH Příchovice

Sbor dobrovolných hasičů v Příchovicích byl založen již za Rakouska-Uherska - první valná hromada sboru se konala 29.1.1905. Starostou obce byl tehdy Josef Kydlíček, ten řídil ustavující schůzi, kde byl zvolen výbor hasičů, dále sbor sestával z přísedících výboru, náhradníků výboru - sbor měl svého "přehližitele účtů" , dozorcem náčiní se stal kovářský pomocník Josef Plzák. Finanční prostředky na svoji činnost získával sbor z členských příspěvků. Činil tehdy 15 haléřů za měsíc, tedy 1,80 Kč za rok, dále pak z výtěžků zábav, divadel a také z příspěvku obecního úřadu, který činil 100,- Kč ročně.

Sbor se staral i o mládež a žactvo. Ročně se konalo 6-8 cvičení se stříkačkou. Nacvičovala se i veřejná vystoupení mužů, žen i mládeže. Posláním Sboru dobrovolných hasičů je pomáhat při likvidaci požárů. Vedle cvičení pohotovosti a připravenosti prováděli členi sboru preventivní prohlídky domů a objektů, pomáhali při odstraňování škod při povodních, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů a studní.

V roce 1996 byli naši mladí hasiči poprvé pozváni do Příchovic u Kořenova v Krkonoších.  V tomto roce se na tamní soutěž v požárním sportu sjelo 14 družstev mužů a tři družstva žen - naši muži se umístili druzí. Rok na to soutěž v Krkonoších vyhráli.

V roce 2005 proběhly oslavy 100 let od založení SDH v Příchovicích. Byla slavnostně představena kolektivem hasičů zrekonstruovaná stará stříkačka, se kterou stará garda mužů předvedla "dobový zásah". Každoročně pořádá sbor ve spolupráci s obcí v areálu bývalých kasáren soutěž o Pohár starosty obce v květnovou sobotu před příchovickou poutí.

Členové sboru i občané Příchovic zrekonstruovali hasičskou zbrojnici. V přízemí budovy je garáž pro hasičské auto, vybavení hasičů a technika, v patře budovy je příjemně zařízená malá společenská místnost hasičů s vystavenými trofejemi získanými v soutěžích.

Hasičská zbrojnice před rekonstrukcí

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci

Zbrojnice

Stará garda hasiči

Hasiči Příchovice

Soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce Příchovice

Soutěžní družstvo SDH Příchovice