Navigace

Obsah

SDH Zálesí

Sbor dobrovolných hasičů má v současné době 27 aktivních členů. Každoročně svolává starosta SDH Zdeněk Hohlberger výroční schůzi, kde informuje o aktivitách členů spolku. Mladší generace záleských hasičů se aktivně účastní soutěží v požárním sportu, dovednosti v této disciplíně získávají pravidelnými tréninky na travnaté ploše v blízkosti požární nádrže. Členům SDH se daří perfektně udržovat krásný areál, hojně využívaný v letních měsících občany z blízkého okolí.  Nedílnou součástí areálu je též klubovna hasičů se sezónním provozem. Vzhledem k poloze obce Zálesí nebývá obec bezprostředně zasažena povodněmi - členové SDH Zálesí však nezahálejí a ochotně přikládají ruku k dílu v obcích, kde vodní živel napáchá nemalé škody.

SDH Záles- soutěžní družstvo mladých hasičů

Soutěžící na startuPříprava Teď jde o všechnoV Zálesí mají hasiči a účast na soutěžích tradici - ohlédnutí do minulostiHasičská soutěž v roce 1988...