Navigace

Obsah

Středisko Junák Příchovice

http://prichovice.skauting.cz/cs/

Nejmladší organizací pro děti a mládež je v Příchovicích Junák. Byl založen 20.1.1990. U jeho zrodu byli Jindřich Fiala, Karel Janoušek, Jaroslava Votlučková, manželé Netrvalovi a mnoho dalších. Činnost příchovických Junáků je bohatá. S pomocí obce se podařilo vybudovat zázemí v objektu bývalých kasáren. V roce 1990 začíná středisko činnost se třemi oddíly. V roce 1993 zanikají oldskauti, ale je založen oddíl roverů a rangers, který v původním složení pracuje do roku 2000, kdy jeho členové zakládají nový, silně omlazený oddíl oldskautů a na jejich místo nastupuje nová generace roverů a rangers. V roce 2006 se od oddílu skautek odděluje oddíl světlušek a od oddílu skautů oddíl vlčat. K historii střediska patří i existence dlouhodobého tábořiště Drnovka. V roce 2002 zakoupilo středisko tábořiště do svého vlastnictví. Roku 2006 získalo středisko darem další pozemky v lese Březníku u Příchovic, i zde se podařilo vybudovat v roce 2011 dřevěný srub a pozemky jsou využívány k táboření. Při založení střediska registrováno 50 členů, nyní má Středisko Junák Příchovice kolem stovky členů.

Příchovičtí skauti navrhli svoji obec na ocenění za podporu skautinku - ocenění získala obec Příchovice za rok 2016 a starostka obce spolu s vůdcem střediska Ing. Josefem Volfem převzala Čestný štít Bílého orla. Vyznamenání udělila Západočeské oblast Bílého orla skautů a skautek za podporu a pomoc při zabezpečení skautingu.

Vyhlášení

Středisko Junák Příchovice

Oldskauti

Roveři

Skauti

Skautky

Světlušky

Vlčata