Navigace

Obsah

0. semestr - září 2015


Dne 1. září 2015 Knihovna Příchovice zahájila nultý ročník  Virtuální Univerzity třetího věku v nově zrekonstruované zasedací místnosti obecního úřadu. Tématem byla astronomie. Během čtyř přednášek bylo představeno výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost a slavní astronomové rudolfínské doby.

Nultý semestr úspěšně zakončilo pět studentů.

 

logo

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

 

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ v Příchovicích

 

Patříte mezi ty, kteří dychtí po vědění? Pojďte spolu s námi objevovat nové, rozšířit své dosavadní znalosti, sejít se s ostatními…….. nikdy není pozdě začít. Univerzita třetího věku funguje v mnoha univerzitních městech, tedy především krajských městech. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je však tato možnost aktivního stáři nedostupná. Knihovna Příchovice rozhodla pro zájem seniorů otevřít první ročník virtuální univerzity.

Dne 1. 9. 2015 začíná první z cyklu čtyř přednášek pilotního semestru tzv. Virtuální Univerzity třetího věku v knihovně v Příchovicích.

Semestrální výuka:

Zahájení: 1. září (úterý)

Hodina: 10,00 hod. – 11,30 hod.

Další termíny 8. září, 15. září, 22. září a 22. září 2015.

A jak bude výuka probíhat?

Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 4 přednášky a trvá cca 2 hodiny 1x týdně. (další semestry je výuka šest přednášek 1x 14 dnů).

Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budeme sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy. Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Kdo se může přihlásit ke studiu?

- Senior (statut důchodce)

- Invalidní důchodce bez rozdílu věku

- Osoby kategorie starší 50 let (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu apod.)

Studijní poplatek pilotního semestru 150 Kč hradí v plné výši Obec  Příchovice.

Bližší informace a přihlášky:

OÚ Příchovice: 377 897 475