Navigace

Obsah

Kulturní dům

     Kulturní dům Příchovice vystavěný občany v tzv. „Akci Z“ a uvedený do provozu v roce 1975. V dalších dvou letech bylo k sálu a výčepu dostavěno ještě pohostinství se salónkem pro zhruba 40 osob a služební byt. I když za bezmála půl století prošel i on mnohými změnami, byl a stále je využíván k účelu, ke kterému si ho místní občané vystavěli – ke kulturnímu a společenskému vyžití hlavně místních obyvatel. V prostorách bývalého výčepu, který patřil k sálu je dnes klubovna Billiard clubu, z balkónů vznikla zasedací místnost a v přilehlých místnostech jsou kanceláře starosty, místostarosty, účtárna a evidence obyvatel a malá knihovnička. V prvním patře objektu sídlí již téměř čtvrt století vedení obce, sál a pohostinství slouží i nadále k pořádání kulturních a společenských akcích.

     Ohlédněme se v čase, jak a co se v budově změnilo. V sále a celé budově KD docházela od roce 2009 k několika významným změnám. Tou první byla změna vytápění – ústřední topení bylo nahrazeno vytápěním plynovým, což otevřelo celou řadu nových možností využití, hlavně prostorného sálu, který je vytopený plynovými tělesy cca za 2 hodiny. Na přelomu roku 2010 a 2011 bylo provedeno zbroušení parketového povrchu v sále a parkety byly ošetřeny novým ochranným nátěrem. V roce 2013 byla provedena výměna 76 oken a vchodových dveří, před koncem roku 2013 byla dokončena první etapa rekonstrukce sociálního zařízení – dámské toalety v přízemí při vstupu do sálu. V zimě dalšího roku se pokračovalo pánským a dámským WC v přízemí za jevištěm a v prvním patře za zasedací místností. Při té příležitosti byla zahájena rekonstrukce zasedací místnosti – bylo instalováno promítací plátno, dataprojektor, rozvedeno ozvučení a instalováno nové osvětlení. V roce 2015, kdy uplynulo 40 let od slavnostního otevření KD, byly zahájeny a v průběhu roku realizovány další drobnější i rozsáhlejší údržbové a rekonstrukční práce. Kompletní proměnou prošlo jeviště – byla zbroušená prkenná podlaha a opatřena ochranným nátěrem, kompletně byly vyměněny všechny jevištní tahy, přišla další fáze elektro oprav – osvětlení, jističe, pojistkové skříně, všechny jevištní textilie byly odstraněny, nahrazeny novými s protipožárním nástřikem. V sále byly do devíti vysokých oken ušity po čtyřiceti letech nové záclony. Na konci října byla dokončena poslední etapa rekonstrukce sociálního zařízení pánských toalet v přízemí budovy. Samozřejmě, že v průběhu posledních let jsou prováděné drobnější údržbové práce – oprava omítek ve sklepech budovy, pravidelná výmalba, drobnější opravy elektro, které nelze všechny zmínit. V celém KD je postupně nahrazováno staré nefunkční vybavení – zakoupené nové židle do zasedací místnosti - 50 ks, šatní skříně, zakoupeny tři sady ubrusů – 2 sady bílých slavnostních a svatebních, 1 sada krémových pro plesovou sezónu a běžné použití – každá sada po 100 kusech, do sálu 300 ks nových židlí. V roce 2016 se rozjíždí modernizace vstupní haly, nové obklady, nová dlažba a hlavně f. HaT z Horšovského Týna instalovala do šatny roletu na elektrický pohon. Nové jsou také dveře mezi vstupní halou a sálem a čtvery masivní dveře mezi sálem a přísálím – všechny jsou dílem místního truhláře Karla Andrlíka. Rok 2018 je pokračováno za zdmi KD a modernizací prošel také salónek u pohostinství – sluší mu nové obklady, nová topná tělesa, je světlý a čistý, radost pohledět. Také rok 2019 je ve znamení oprav – tentokrát to bude velmi, velmi náročné, ve sklepě a v dřevěném povrchu pódia se objevil dřevokazný hmyz – dřevomorka domácí. Sanační práce, vystřídají práce zednické a poté přijde na řadu nová podlaha pódia. Moderní technologie dávají jistou záruku, že se s tímto škůdcem povede skoncovat. Při příležitosti rekonstrukce pódia bylo přistoupeno i k výměně plechových dveří na jeviště za dveře hliníkové.

     A jmenovat by se daly další a další práce, které nejsou nikde vidět, můžete je jen tušit – a to tehdy, kdy vstoupíte do KD, v sále to voní čistotou, je vám tam příjemně, když se přijdete bavit, prostě všechno je tak, jak má být – na svém místě, jako doma, v hale kvetou obrovské klivie, chodby zdobí květinové dekorace, toalety jsou nablýskané, nikde ani smítka. Práce v domě a kolem něj přece nikdy nekončí…

 

RADNICE V PRVNÍM PATŘE

     V roce 1995 byl do prvního patra budovy přemístěn obecní úřad. Zasedací místnost je hojně využívaná – výstavy, besedy, tvoření, zasedání zastupitelstva obce, vítání občánků, v roce 2015 byla zahájena výuka studentů třetího věku. A využití sálu? Stoprocentní! V plesové sezóně bychom potřebovali sál ještě „nafouknout“ – všechny spolky zde pořádají plesy, ochotníci navázali na tradici ochotnického divadla v Příchovicích – divadel je v KD nepočítaně, vystupují zde profesionální i amatérští umělci všech žánrů, obec poskytla dvakrát prostory sálu k benefičním účelům, taneční lekce prodloužené a lekce závěrečná jsou od roku 2018 také v sále KD, několikrát ročně najdete sál nádherně prostřený pro svatební hostinu, firmy zde pro své zaměstnance pořádají vánoční večírky, na jaře a na podzim jsou v sále pořádány výtvarné víkendy a celý týden se v sále střídají sportovci – na cvičení, florbal, na líný tenis, na tréninky. V našem krásném KD to prostě žije od ledna do prosince, od pondělí do neděle. Málo obcí v našem okolí se může pyšnit tak krásným společenským sálem. Chodby k obecnímu úřadu jsou lemovány malbami Jiřiny Andrlíkové – krásný nápad bývalého starosty Jiřího Štycha láskyplně realizovaný paní Jiřinou, chodba k zasedací místnosti posetá obrázky Ludvíka Pouzy. Co napsat závěrem – snad jen prosté, ale upřímné poděkování. Všem, kteří pomáhají pečovat o kulturní dům v současné době, kdy doba brigád je úsměvnou minulostí, ale hlavně poděkování našim předkům za to, že tento kulturní stánek vybudovali.

 

DĚKUJEME!