Navigace

Obsah

Příchovice

  Příchovice – naše vesnička schovaná v krásné krajině mezi loukami, poli a lesy, vroubená potokem i řekou. Žije stále bohatým životem již dlouhá staletí. Její rozkvět, kulturní i společenský život, materiální hodnoty – to vše je práce lidí.

     Příchovické popluží patřilo k župnímu hradu Skála. Vsi vznikaly darováním půdy od župana nebo knížete vysloužilému vojínu za dobré služby. Ten se zde usadil a jak se rodina rozrůstala, majetek i ostatní záležitosti spravoval vladyka. Většinou se podle vladyky celý újezd nazýval. Z toho je možno odvodit i jméno naší obce. Przichovsky z Przichovitz je jméno staré české vladycké rodiny, která si vzala jméno od slova Priechod – Příchod – Příchovák.

     První zmínka o Příchovicích je z roku 1328, kdy je uváděn Dluhomil z Příchovic. Příchovští z Příchovic byli stará česká vladycká rodina, která měla v erbu tři husí krky se zlatými zobáky, které směřovaly do rohů červeného štítu. Na Příchovicích vládli až do roku 1575.

     Pak nastalo období, kdy se příchovské panství častěji prodávalo. Určitou dobu zde vládl i rod Švihovských z Rýznberka. Od roku 1716 zaujímá významné místo v dějinách Příchovic Antonín Jindřich Henigar ze Seeberka. Původně vlastnil Horšice, ale po přikoupení Příchovic, k nimž patřily i Radkovice, Kucíny a Týniště, přesídlil do Příchovic a zde si nechal postavit v letech 1718-1719 barokní zámek. K jeho stavbě pozval význačného architekta Jakuba Augustona mladšího.

     V roce 1784 kupuje panství Příchovice hrabě Hugo Damián Ervín Schönbern z Wiesentheidu. Tento původem německý rod vlastnil v Čechách četná sídla. Na panství příchovském se vystřídalo několik potomků tohoto rodu. Posledním majitelem byl Karel Schönborn až do roku 1926, kdy proběhla parcelace.

     

zámek Příchovice

Příchovický zámek je krásnou historickou památkou, nyní ve vlastnictví restituentů slouží umění a pořádají se v něm kulturní a společenské akce.

     Kulturní dům postavený občany v roce 1975 – v budově sídlí od roku 1992 též Obecní úřad. K budově kulturního domu v roce 1976 dostavěna restaurace. Restaurace má moderně vybavenou kuchyni, kde se denně vaří cca 80 obědů pro občany a zaměstnance firem. K dispozici je kromě sálu o kapacitě 300 osob i menší salónek s kapacitou cca 45 osob, ve kterém jsou pořádány různé rodinné oslavy. Sál kulturního domu je v současné době celoročně hojně využíván – kromě společenských a kulturních akcí – plesy, divadelní představení, slouží především ke sportovnímu vyžití – probíhají zde tréninkové jednotky oddílů národní házené, ženy zde mají svoje hodiny cvičení, muži se scházejí na pravidelné nedělní fotbálky a dorostenci využijí každou volnou chvíli k pořádání utkání v líném tenisu nebo florbalu.

     Tradicí je dlouholetá aktivní činnost spolků. Sbor dobrovolných hasičů v roce 2005 oslavil 100 let svého trvání. TJ Příchovice reprezentuje obec v národní házené – od nejmladších žáků a žaček po dorost a družstva mužů a žen dosahují velmi dobrých výsledků. Moderní sportovní areál jim dává nejlepší podmínky. Myslivecké sdružení vybudovalo stylový areál za obcí „Na Sušárně“. Výborně funguje místní středisko junáků a skautů a v roce 2011 obnovena činnost ochotnického divadla. Ochotnický soubor Buřina Příchovice zajišťuje celoročně ve spolupráci o obcí bohatý kulturní a společenský program pro občany všech věkových kategorií. V roce 2004 byl založen též Billiard Club Příchvice.

Vlajka obce

    V roce 2003 předal starostovi obce Příchovice předseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Lubomír Zaorálek dekret o užívání nového znaku Příchovic. Hlavním symbolem znaku jsou již zmiňované tři husí krky vyrůstající ze zlaté koruny - převzato z původního znaku Příchovských z Příchovic, stříbrná orlice připomíná pány Švihovské z Rýznberka a veslo je jeden z atributů sv.Vojtěcha, který je hlavní postavou nejstarší pověsti, jež se váže k lesu Ticholovci.

     Od roku 2004 vydává obecní úřad Příchovické noviny, kde se občané seznamují s prací OÚ, spolků, historií a současným děním v obci.

          Obec řídí 15-ti členné obecní zastupitelstvo. Příchovice, Kucíny a Zálesí tvoří správní jednotku, kde je celkem 1072 obyvatel – v Příchovicích 850, Kucínech 131 a v Zálesí 71. Vedle staré zástavby se staví moderní domy, v obci je kanalizace, vodovod a plyn.

     V obci je rozvinuté soukromé podnikání a pro občany pracovní místa v menších výrobních objektech a místním ZD. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, do základní školy docházejí děti převážně do Přeštic, ale rodiče umisťují děti také do ZŠ v Horšicích, kde je první stupeň vzdělávání.

     Spolu s Přešticemi se obec Příchovice podílela na otevření vycházkové stezky v okolí Přeštic a Příchovic. Příchovické památky – Svatolabertské lázně, sv. Vojtěch, kaplička u sv. Anny s chráněnou lípou, barokní zámek, kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi a regulovaný potok – jsou hojně navštěvovaná místa. V období adventu je u paní Andrlíkové vystaven její vlastnoručně vyřezávaný betlém, kam přicházejí malí i velcí obdivovatelé tohoto díla. Pro obec vyřezala paní Jiřina Andrlíková a každoročně jej rozšiřuje menší betlém, který je umisťován do vchodu kaple na návsi, kde po dobu adventu bývají instalovány skleněné dveře a je možné si osvícený interiér kaple s vystaveným betlémem prohlédnout.