Navigace

Obsah

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Uprostřed obce je postavena kaple, zasvěcena sv. Janu Nepomuckému. Pochází z roku 1883 a dal jí postavit Karel Bedřich Schönborn. Je ve slohu novorománském, obdélníkového tvaru, ve východní části s trojbokou oltářní částí. Jednoduchá vížka je ukončena makovicí s křížkem. Uvnitř kaple je oltář vyzdoben obrazem sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Obraz pochází ze II. poloviny 19. století. Socha sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna venku před oltářní stěnou, pochází z I. poloviny 18. století. Nejstarší součástí kapličky je zvon z roku 1737. Za druhé světové války bylo mnoho kostelních zvonů i malých zvonků vesnických kapliček roztaveno pro potřeby německé armády. Zvonek z věžičky příchovické kaple byl zrekvírován a sejmut dne 28.3.1942. Podařilo se jej uchránit, a tak po ukončení války se vrátil na svoje původní místo. Každý den zvonění zvonku oznamovalo poledne a večer se opět zvon rozezněl ke klekání. Toto večerní zvonění bylo pro děti znamení, že mají ukončit hry na návsi a běžet domů. Občas se vesnicí neslo smutné zvonění, to když zemřel občan naší vesnice. Při pohřbu zvon vyzváněl na poslední cestu, dokud smuteční průvod neopustil obec. Nyní hlas zvonu nahradil zvuk z počítače vysílaný místním rozhlasem. Odlitý zvon je mistrovské dílo člověka, dělané s láskou a poctivostí. Srdce zvonu jej oživí a jeho jasný zvuk je slyšet do dály, ať ohlašuje smutnou nebo dobrou zprávu. V kapli jsou v současné době instalovány elektrické zvony - ty obci roku 2005 věnoval majitel místní firma ILV s.r.o. pan Ing. Milosch Fürst - tyto zvony binkají každou čtvrt hodinu a vždy celá hodina je odlišena jiným druhem úderů. 

Socha sv. Jana Nepomuckého umístěná venku před oltářní stěnou zaznamenala od svého vytvoření hodně změn. V době, kdy v obci pobývalo vojsko přišel světec při nehodě o hlavu - ta mu chyběla téměř dvacet let. V té době nebylo žádoucí věnovat se opravám církevních památek a soch světců - budoval se socialismus. Po revoluci vytesala paní Jiřina Andrlíková novou hlavu a ta byla světci osazena a téměř stejně dlouhé období měl světec hlavu z chlumčanského porobetonu. V roce 2012 v únoru došlo při dopravní nehodě k nárazu do kaple i sochy a socha byla sražena z podstavce a rozlomena na několik částí. Při výběru restaurátora sochy jsme měli více než šťastnou ruku - práce na obnově sochy se pod dohledem pracovnic NPÚ ujala MgA. Helena Štěrbová z Kozojed. Sochu světce nádherně zrestaurovala za přiznání jejího stáří a tato mohla být o květnové pouti r. 2013 slavnostně vysvěcena. Při obnově sochy byl objeven mezi tělem podstavce a sochou světce závěs - zřejmě v minulosti sloužící k zavěšení zvonku či lucerny... Lucerna byla po dohodě s památkáři doplněna a socha světce spolu s kapličkou tvoří nádhernou dominantu návsi.

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Interiér kaple

Socha sv.J.Nepomuckého při vysvěcení v roce 2013