Navigace

Obsah

Zlatý erb

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Vítězové krajských kol postupují do celostátní soutěže. Soutěž organizuje Český zavináč z.s.

Zlatý erb 2015

Obec Příchovice se  zapojila do soutěže poprvé v roce 2015 po té, co v roce 2014 změnila autora redakčního systému. Jako nováček soutěže se umisťuje na 3. místě v kategorii o nejlepší webové stránky. Cílem bylo nejen hodnotitele soutěže, ale především návštěvníky stránek zaujmout na první pohled líbivou titulní stranou a stránky naplnit zajímavými informacemi - nejen povinně zveřejňovanými. Na stránkách je umístěna fotogalerie, do které jsou vkladány fotografie z akcí pořádaných nejen obcí, ale i spolky a sdruženími, které jsou řazené do sekcí podle jednotlivých měsíců. V prvních letech bylo prioritou stránky naplnit a dle našeho nejlepšího uvážení seřadit do jednotlivých sekcí.

 

Zlatý erb 2016

Obec Příchovice se znovu zapojila do krajského kola soutěže a v tomto ročníku získává hned dvě ocenění - 3. místo za nejlepší elektronickou službu (RSS čtečka) a 2. místo za nejlepší webové stránky. Pokračujeme ve vkládání jak nových, tak důsledně aktualizujeme již vložené příspěvky. Na začátku roku 2016 přistupuje obec ke změně ve zveřejňování informací v kalendáři akcí, který se po počátečních komplikacích opět daří propojit s kalendářem akcí okolních obcí spojených v Mikroregionu Přešticko. Dále přistupuje ke změně v umisťování fotografií, od autora redakčního systému necháváme instalovat fotogalerii novou, která umožňuje lepší řazení a  umožňuje rozkliknutím fotografii zvětšit. Za finanční prostředky získané v soutěži rozšiřujeme služby webových stránek o další mobilní aplikaci "V obraze" pro možnost lepší orientace na stránkách při jejich prohlížení v mobilním telefonu. V průběhu roku je založen též elektronický účet na facebooku s názvem "Příchovické noviny", z webových stránek přístupný proklikem. Účet na fb byl zřízen hlavně pro mladší návštěvníky, avšak ukázalo se, že účet na sociální síti i vyhledávání informací na webových stránkách obce (potažmo na internetu vůbec) bravurně ovládají i senioři, což je velmi potěšující. (sledování příspěvků a komentářů na fb umožňuje utvořit si přehled o věkovém složení návštěvníků).

 

Zlatý erb 2017

Také na začátku tohoto roku je obec přihlášena do soutěže vypovídající o úrovni webových stránek. Těší nás, že návštěvníci se zájmem pozorují, jaké příspěvky na stránkách přibyly, motivuje nás to k dalším úpravám a vylepšením, ale základní členění záměrně necháváme beze změn, právě pro snadnou orientaci méně zdatných návštěvníků. Mohlo by se zdát, že členění není úplně jednoduché, ale nechceme častými změnami návštěvníky více dezorientovat. Účet na facebooku je hojně sledován, při nejrůznějších příležitostech zjišťujeme od občanů, co by na stránkách rádi viděli a zda jim zavedené novinky nedělají potíže, aby je případné drobnější změny neodradily od navštěvování obecního webu. Nalákat návštěvníky k vyhledávání důvěryhodných informací na obecním webu se nám s ohledem na statistiky snad dobře povedlo, neradi bychom o ně přišli například tím, že informace nebudou aktualizované nebo že návštěvník nenajde to, co hledal. Uvidíme jestli i v letošním roce bude úroveň našeho webu oceněna odborníky, naším cílem prvotním je však co nejméně problémové zprostředkování informací široké laické veřejnosti.