Obsah

Kronika

Kronika obce Příchovice je vedena od roku 1923. První díl kroniky byl psán v létech 1923 - 1957 - kronikářem byl Vladislav Vodička, Příchovice 84. Druhý díl kroniky byl psán v létech 1958 - 1970 - na jeho sepsání se podíleli tito kronikáři - Barbora Volfová, Příchovice 100, Josef Brada, Kucíny 32 a Marie Červenková, Příchovice 118. Třetí díl kroniky je psán od roku 1971 - údaje do tohoto dílu kroniky pečlivě zaznamenávali tito kronikáři - Josef Votava, Příchovice 120, Marie Votavová, Příchovice 47, Stanislav Vodička, Příchovice 16. Dlouholetou vzornou kronikářkou byla paní Božena Erbenová, Příchovice 128, která kroniku psala od roku 1992 a poslední zápis pořídila za rok 2010. Rokem 2003 otevřela čtvrtý díl kroniky. Zápisem za rok 2011 se do role kronikářky obce opět vrátila paní Marie Votavová, nyní Příchovice 184. Pečlivé zápisy všech kronikářů zachovávají věrný obraz o dění v obci již za téměř sto let. Ke čtyřem dílům písemných kronik jsou vedeny též obrazové přílohy a pamětní kniha obce Příchovice, kam jsou zaznamenávány významné události - vítání občánků, oslavy zlatých a diamantových svateb našich občanů, návštěvy významných osobností. Všechny tyto záznamy jsou vystavovány při slavnostních příležitostech obce - setkání rodáků nebo pravidelná posezení nad kronikami. Do kronik obce je možné nahlédnout po dohodě na obecním úřadu a to pouze na místě - kroniky si nelze půjčovat k prohlédnutí domů. 

Kronika obce a pamětní kniha obce

 

Pro vyhledávání historických údajů o obci nebo občanech, kteří zde žili nebo se zde narodili lze nahlédnout do následujících internetových stránek: www.portafontium.eu  nebo www.actapublica.cz.

http://www.portafontium.cz/iipimage/30560518/soap-pj_00334_obec-prichovice-1958-1970_0030