Obsah

SDH Kucíny

Dobrovolný sbor hasičů v Kucínech se ustanovil v dubnu roku 1891. Stalo se tak po poradě veškerého občanstva. Obecní zastupitelstvo se vyslovilo pro zřízení sboru hasičského a čtyři jeho členové - výboři, do sboru ihned vstoupili. Při druhé, ustanovující schůze dne 7.dubna 1891 se přihlásilo 31 členů a to 26 činných a pět přispívajících. Tím byl zahájen velmi činorodý a prospěšný život sboru. Tento sbor v roce 2011 oslavil již 120. výročí svého založení. Za pomoci darů a subvencí mnoha osob a institucí bylo rozhodnuto o zakoupení čtyřkolové stříkačky R.A.Smekala, továrníka v Praze na Smíchově, a to v ceně 550 zl. V druhé polovině října - 17.10. byl stroj dovezen a ještě téhož dne na návsi vyzkoušen. S nástupem modernější techniky ruční stříkačka pomalu upadala v zapomění. Z důvodu nedostatku prostoru k uskladnění stříkačky v kucínské zbrojnici byla tato převezena do Příchovic. Zde se jí ve stavu, na kterém se již značně podepsal zub času, chopil Jiří Štych a s vynaložením obrovského množství práce a s precizností sobě vlastní jí spolu s ostatními hasiči z Příchovic uvedl do původního stavu. V současné době s touto zrekonstruovanou stříkačkou sklízí stará garda Příchovic zasloužený obdiv, když předvádí hasičský zásah v historických uniformách.

V roce 1987 z Vojenského útvaru Příchovice získalo SDH Kucíny hasičskou stříkačku model PS 12, která hasičům slouží dodnes.  Dalším problémem hasičů v Kucínech byla potřeba nové hasičské zbrojnice. Za finanční pomoci pojišťovny a obce byl 12.10.1979 položen základní kámen a k oslavě 90.výročí založení sboru - v roce 1981 - byla hasičská zbrojnice slavnostně otevřena. V témže roce byl založen kroužek mladých požárníků - hra Plamen. V osmdesátých letech došlo k požáru v objektu JZD - budovu i zvířata se podařilo zachránit, ale opět se prokázala nutnost modernější výzbroje a hlavně dostatečného zdroje vody. Nádrž na potoce vlivem rozorání mezí a následných záplav ztrácela svoji funkčnost. V roce 1988 se podařilo prosadit výstavbu nové požární nádrže, a tak byla uprostřed návsi, na místě bývalého rybníčku vybudována požární nádrž, která byla dokončena v roce 1991, ve kterém sbor slavil 100. výročí založení.

Po zániku pohostinství v Kucínech vyvstala potřeba vybudovat nové prostory, které by sloužily nejen pro scházení členů sboru dobrovolných hasičů a ostatních občanů Kucíny, ale i pro pořádání různých kulturních a společenských akcí. V roce 2004 byla za tímto účelem zahájena rekonstrukce budovy bývalé školy - kabinet byl přestavěn na novou klubovnu SDH a třída se změnila na sál s všestranným využitím. Celá přestavba, včetně nových sociálních zařízení byla k velké spokojenosti všech občanů dokončena v roce 2007.

Soutěžní družstvo SDH Kucíny