Navigace

Obsah

Komplexní pozemkové úpravy

Co je to komplexní pozemková úprava (dále zkr. KoPÚ), co upravuje, mají mít vlastníci obavy o svoji půdu - to jesou nečastější dotazy občanů. Umět v krátkosti srozumitelně pro laika odpovědět na tyto otázky není úplně jednoduché. KoPÚ jsou jedním z nástrojů pro rozvoj venkova, neboť ve veřejném zájmu uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena - dnes zvané služebnosti. Vytvářejí příznivé podmínky k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny a také zlepšují hospodaření s vodou v krajině. Výrazně se samozřejmě dotýkají obcí, protože napomáhají rozvoji celého správní území obce. V prvé řadě je nutné zmínit, že vlastníci nemusejí mít obavy o své državy. KoPÚ umí pozemky slučovat, dělit, zabezpečit jejich přístupnost, vyrovnat hranice a vytvořit dobré podmínky pro hospodaření na zemědělské půdě. Je možné při nich realizovat tzv. společná zařízení, to znamená polní cesty, ale i vodní nádrže, omezení vodní a větrné eroze, doplnění zeleně v krajině apod. Pozemkové úpravy nejsou žádným novým "objevem". Ve vyspělých zemích se provádějí běžně. KoPÚ upravuje zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a náklady na pozemkové úpravy hradí stát.

Obec Příchovice se rozhodla provést KoPÚ v katastrálním území Kucíny. Byli osloveni vlastníci půdy, neboť k podání žádosti o zahájení KoPÚ je nutný souhlas více než 50% vlastníků půdy, zastupitelstvo obce schválilo na svém 7. veřejném zasedání dne 1.3.2016 záměr - podat žádost o zahájení KoPÚ Pozemkovému úřadu. Rok 2017 je na svém začátku, souhlasy vlastníků jsou shromážděné, je vypracovaná studie odtokových poměrů v katastrálním území Kucíny a stojíme před dalším krokem, požádat Pozemkový úřad o zahájení KoPÚ.  Pravidelně informujeme občany o krocích, které podnikáme v tomto složitém, dlouhodobém procesu na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. Kdykoliv je možné získat informace na OÚ v Příchovicích, ale vysvětlovat tuto obsáhlou problematiku jednotlivě je velice časově náročné a vysilující. Také my, před tím než jsme se do KoPÚ pustili jsme se v této oblasti museli dovzdělat a některé - alespoň základní informace si zažít. A protože vím, jak složitým procesem jsem se sama musela prokousat, když jsem chtěla problematiku pochopit, jsem se rozhodla připojit k této informaci (z mého pohledu nejjednoduššní metodický materiál) takovou malou "kuchařku", která se touto problematikou zabývá a poskytne vám odpovědi na často kladené otázky.

Ke stažení zde