Obsah

Kucíny

Ves Kuzíny po svém vzniku na území Skalském někde po husitských rozbrojích patřila ke Skále, s níž sdílela osudy i majitele. Se statkem tím, který se též „Radkovický“ nazývá, připadly Kuzíny (následkem poněmčovací horečky Kucíny) k Příchovicům.

První písemná zmínka se datuje rokem 1512, ale historie obce se začala psát již před husitskými válkami, kdy zde stála vesnička Zadiny, které se také říkalo Psiny. Ve zmiňované válce byla obec rozbořena, a tak se všichni obyvatelé ve strachu před smrtí vydali na cesty. Když pak nastal v zemi klid, vrátili se všichni zpět do míst odkud pocházeli. Tehdy prý nejstarší občan zvolal: „Dospěli jsme ku cíli“, což se pak pozměnilo v název Kucíny. Místní občané kousek dále od míst, kde stávala jejich ves, si začali stavět nová obydlí.

Roku 1554 patřily Kucíny Heraltovi Říčanskému z Říčan, který převzal i Radkovice, Zelené a Dolce. Ten je za 2300 kop grošů prodal Jiřímu Šebestiánovi Říčanskému z Říčan na Přestavlcích a Popovicích. Kucíny poté začaly střídat své majitele, protože hned na to byly prodány jako statky pod jménem Skála za 4400 kop grošů rytíři Janu Chlumčanskému z Přestavlk. V roce 1614 byly připojeny ke statku Příchovskému Bedřichem Švihovským z Rýzmberka. V 18.století měly na Kucíny velký vliv i Ticholovecké lázně.

Na návsi stojí malá novorománská kaplička se zdobnou věžičkou novobarokního stylu.

Nejsilnější složkou v obci je bezesporu Sbor dobrovolných hasičů založený před více než sto lety. V obci byla vystavěna požární zbrojnice – otevřená v roce 1981, dále v roce 1991 zbudována požární nádrž a v roce 2007 zrekonstruována budova bývalé školy – kabinet se změnil v klubovnu SDH a z velké třídy vzniknul menší sál pro všestranné využití.

V současné době je v Kucínech 58 popisných čísel a v obci žije 130 obyvatel. V roce 2011 bylo dokončeno multifunkční hřiště, v létě je využívána nádrž ke koupání a je možné využít občerstvení v malém kiosku.

V obci žije hodně mladých rodin s malými dětmi a členové místního sdružení dobrovolných hasičků pořádají pro děti i dospělé celoročně řadu společenských a sportovních  akcí.

Kaplička v Kucínech

Kucíny - požární nádrž