Obsah

Příchovický potok

Jeho pramen je u obce Skašov. Na své cestě dostal jména - Zlatý potok, Divoký potok a někde je uváděn jako Šipka. Sbírá vodu z velkého Lužského lesa, protéká rybníkem v Horšicích, pak se vlévá pod strmou strání lesa Jindřína do rybníka ve Vytůni. Po necelém kilometru ještě protéká třetím rybníkem nad obcí Radkovice. Na opačné stráni Jindřína na sever je obec Dolce. Z dolckého rybníka teče potůček ke Kucínům. Je dlouhý asi 4 km a pod Radkovicemi se Kucínský potok i Zlatý potok stékají. Od tohoto soutoku již je to Příchovický potok. Celková délka potoka je asi 12 km se spádem 190 m. Od soutoku je spád 23 m na délku 2,5 km. Spád je to velký a svojí sílu ukázal při Jánské povodni roku 1889. Tenkrát všechna voda Příchovického potoka tekla návsí. Po této velké povodni byla hned 2.srpna 1890 další, kdy proudová vlna byla asi o jeden metr nižší. Na domě č.p. 106 byly tabulky s letopočty a údaji o výšce vody. Dnes je zachována pouze tabulka o povodni z roku 1889.

Po těchto katastrofách se přistoupilo k budování regulace potoka. Stavba představuje mimo jiné 11 jezů od soutoku Kucínského a Zlatého potoka až k ústí do Úhlavy. Největší jez je nad soutokem na Zlatém potoce - zvaný přepad. Na Kucínském potoce je další vysoký jez jehož stěny jsou vysoké a zbudovány z tmavého kamene. Mnoho generací příchovických dětí se chodilo koupat k přepadu, ale nikdy k Černému jezu. Dno i břehy potoka byly zpevněny kameny. Všechen se lámal z mohutného kamenného valu, který se táhl z Ticholovce na jižní stranu.  Regulace potoka odvádí vodu při povodních mimo obec. Nejhlubší koryto regulace je za bývalým zahradnictvím a zámkem. Dolů k toku potoka můžeme sestoupit u stavidla a nad mostem po patnácti kamenných schodech. U posledního jezu je vybudován ocelový most, s letopočtem 1903.

Kolem Příchovického potoka byla velmi hezká procházka po celý rok. Voda tu byla průzračná, každého upoutalo dovádění vody na jezích. Dobře se mohlo sejít ke korytu potoka - stráně byly vysekané a udržované. Ani ledňáček zde nebyl vzácností. Dnes je porost kolem potoka hustý, pro člověka těžko přístupný, škoda...

Příchovický potokPříchovický potok Příchovický potok