Obsah

Ticholovec a lesní kaple u sv. Vojtěcha

Vrch Ticholovec - výška 480 m n.m., leží na jihovýchod od Příchovic. Ticholovec býval na začátku 18. století pro jeho lázně, sochy a svoje romantické položení od vůkolního lidu s oblibou navštěvován, sem k soše sv. Lamberta a sv. Vojtěcha o každém svátku přicházelo množství lidu v průvodech se zpěvem a modlitbami. Zde na Ticholovci byla studánka s léčivou vodou, podle sochy sv. Lamberta dostala jméno Svatolambertská. Roku 1741 byla v Ticholovci postavena poustevna, do které je uveden fráter Martián, ten se stal správcem lázní. Na zbytky lázní nás dnes upozorní jen nerovnosti v terénu, které dříve bývaly vanami ke koupání a informační tabulka s popisem dřívějších událostí. Dnešní vrch Ticholovec již není chocholatý a hustě porostlý - v posledních 20 letech jej poškodila velká sucha a vichřice, také drastická těžba dřeva v krátkém období, kdy les byl navrácen v restituci původním majitelům, o zbytek škody se postaral kůrovec. Les Ticholovec takto zubožený vykoupila zpět do vlastnictví obec - na jeho zakoupení si otevřela úvěr a les postupně již několik let dává zpět do pořádku - proběhlo zalesnění holin, nyní se obec trpělivě věnuje péči o mladý porost.

V lese se nachází malá skála, kde je namalována postava sv. Vojtěcha. K tomuto místu se váže pověst, která vysvětluje vznik názvu lesa, Ticholovce. Ústním podáním se dochovala mezi lidmi našeho kraje, až ji v roce 1892 vytesal mistr kamenický, Bartoloměj Kočandrle z Přeštic. Na desce je napsáno: (citát) "Svatý Vojtěše oroduj za nás! Svatý Vojtěch šel tady z Říma 990 - An žena opodál místa stála s dítkami a praví ticho děti, lovec de, na to odpověděl sv. Vojtěch, tak ženo, bude se zde menovat místo to Ticholovec, pak odešel od skály a zvostal stín Jeho, na této stěně, jenž do dnešní doby, v Úctě si vážíme."  Při své cestě do Říma v roce 989-990 se měl stavět na hradě Skála, kde měl příbuzné. Na uvedené skále v lese Ticholovci měl zůstat málo znatelný stín a pak neumělá malba. V roce 1942 namaloval sv. Vojtěcha na skálu akademický malíř F.V.Eisenreich (jeho matka pocházela z Kucín). Vlivem počasí obraz chátral, a tak asi kolem roku 1975 jej opravil přeštický občan Pavel Jirsa. Obraz však neodpovídal původní malbě. V roce 1986 malbu zrenovoval JUDr. Valach taktéž občan z Přeštic. V roce 2009 obnovena malba na skále ak. mal. Jaroslavem Šindelářem a v dalším roce nad skálu instalován dřevěný přístřešek. Místo je častým cílem turistů a získalo pojmenování „lesní kaple“. V roce 2013 v červnu si toto místo vybrali místní snoubenci jako místo, kde složili manželský slib - byl to historicky první svatební obřad na tomto nádherném místě.

Pohled na vrch Ticholovec

Lesní kaple u sv. Vojtěcha v lese Ticholovci