Obsah

Vánoční čas v Příchovicích

Čtyři týdny před Štědrým dnem prožíváme období adventu - je to doba přípravy na Vánoce. Advent - označení z latinského slova adventus znamená příchod - zde příchod Ježíše Krista. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá připadá vždy na neděli před 25.prosincem (který je hlavním vánočním svátkem), a protože 25.12. je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24.12. ("štědrý večer" je vigille - předvečer hlavního vánočního svátku. Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připradnou i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. V období adventu se stavějí také betlémy. V dřívějších dobách byly betlémy instalovány v kostelech a kaplích. Císař Josef II. ve svých mnohých patentech a nařízeních zakázal stavění betlémů v kostelech a kaplích, a tak si je lidé začali stavět doma. V Příchovicích je v době adventu velmi rušno - naše obec je cílem mnoha návštěvníků, kteří chodí obdivovat nádherný betlém instalovaný v zahradě naší řezbářky paní Jiřiny Andrlíkové. Od roku 2011 mohou návštěvníci obdivovat ještě jeden - menší betlém také z rukou paní Jiřiny Andrlíkové, který jsme umístili mezi dveře kaple sv. J.Nepomuckého na návsi. Těžké dřevěné dveře zůstávají od začátku adventu až do Tří králů otevřené, před ně jsou instalovány dveře prosklené umožňující prohlídku betlému a interiéru kaple i v noci s krásným nasvícením. Začátek adventu je spojen v naší obci již tradičně s koncertem ženského pěveckého sboru z Přeštic Carmina na zámku - koná se vždy první adventní neděli a pořádají jej majitelé zámku. V pondělí bývá pod taktovkou obce slavnostní rozsvícení vánočního stromu - obrovského živého smrku před budou KD, kde sídlí náš OÚ. Také celá obec dostává sváteční "kabát" na sloupy veřejného osvětlení jsou instalovány světelné ozdoby s vánočními motivy, elektrickým padajícím sněhem jsou ověnčeny i dvě vrby - jedna na návsi u kaple a druhá před budovou KD. V letošním roce (2013) jsme ještě dozdobili stříbrný smrk na návsi v blízkosti autobusové zastávky. Ještě jeden stromeček bývá nazdobený - a to ve vstupní hale kulturního domu.

Vánoce jsou pro většinu z nás, ale hlavně pro děti, nejkrásnější svátky v roce. Jsou to svátky křesťanské a oslavují narození Ježíše Krista. Od narození Ježíše Krista se počítá letopočet. 

Vánoční svátky jsou spojeny s mnoha tradicemi a zvyky. V mnoha našich domácnostech se k obědu vaří "kuba"  - jídlo z krup a hub, nebo čočka to prý proto, aby se nás držely peníze. Na Štědrý den se zdobí vánoční stromek. V dřívějších dobách se stromek zdobil jablíčky, ořechy, doma udělanými ozdobami. Dnes není výjimkou, že v domácnostech nahradil živý stromek stromek umělý a je zdoben ozdobami sladěnými do jednoho barevného odstínu podle toho, která barva je momentálně módní. Voskové svíčky na stromcích nahradily elektrické řetězy. 

V naší obci je tradiční ještě jeden štědrovečerní zvyk - myslím, že možná v celých Čechách jsme rarita. Pátrala jsem v kronikách a vyptávala se pamětníků jak dlouho, že už se tento krásný zvyk drží. Tím krásným zvykem mám na mysli vánoční troubení - začali s ním těsně po druhé světové válce místní hasiči - vždy dvojice hasičů v doprovodu trubače chodila dům od domu a zahrála kousek koledy a popřála krásné svátky. Přesný začátek jsem v kronice nedohledala, ale zápis z roku 1963 ještě uvádí jako posly "šťastných a veselých svátků" hasiče. Ti posléze tuto tradici "přepustili" sportovcům. Ale jako úplně první - podle výpovědi pamětníků - troubil na Březníku pan Stanislav Vodička - na Štědrý večer zatroubil z Březníku na tři strany - na Radkovice, na Zálesí a na Příchovice. Zvuk trubky se rozléhal po kraji... Nyní chodí po obci čtyři trojice - dva sportovci a jeden trubač, scházejí se v půl čtvrté v restauraci na hřišti a v 16.00 se rozcházejí podle přidělených rajónů, aby obešli celou vesnici. V žádné domácnosti se nevečeří dříve než sportovci zahrají a popřejí hezké svátky. Odměnou jsou jim drobné příspěvky do jejich pokladničky. Obecní úřad každoročně vydává svoje vánoční přání, které tito "poslové šťastných Vánoc" rozdávají do všech stavení. Za "odměnu" dostanou v každé chalupě štamprličku něčeho pro zahřátí, proto padne los většinou na mladé a bezdětné sportovce, u těch jejich rodina musí velkoryse přehlédnout po příchodu z vánočního troubení jejich bujarou náladu - peníze z vánočního troubení jdou do kasy sportovců na jejich každoroční sportovní činnost.  Tato tradice je stará již více než padesát let!

Sportovci s trubači v klubo na hřišti před odchodem na vánoční troubení

Po večeři se nadělují dárky - děti věří, že jim je nosí Ježíšek. My dospělí víme, že Ježíšek to není, ale že to my máme starost na nikoho nezapomenout a obdarovat své blízké dárkem, který je potěší. Po Štědrém dnu následuje Boží hod vánoční a druhý svátek vánoční, což je svátek sv. Štěpána.  V těchto dnech je zvykem navštěvovat příbuzné a známé.

V předvečer Štědrého dne rozdávají příchovičtí skauti u kaple sv. Jana Nepomuckého betlémské světlo... 

Skauti rozdávají betlémské světlo

Betlémské světlo v lampičce sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého v předvečer Štědrého dne

Betlémské světlo v kapli sv. Jana Nepomuckého

Vánoce jsou svátky církevní, slaví je věřící i nevěřící. V poslední době se některé zvyky obnovují, některé zanikají - v každém kraji se drží zvyky jiné. Přes všechny krajové odlišnosti by ale mělo platit všude bez výjimky, že jsou to svátky pohody, klidu a spokojenosti.