Obsah

Vesnice roku 2014

Obec Příchovice se po patnáctileté přestávce opět přihlásila do soutěže "Vesnice roku 2014". V tomto roce je to již 20. ročník této vyhlášené soutěže o to nej... čím by se obce chtěly prezentovat a pochlubit ostatním. Také my jsme 29.4.2014 odeslali přihlášku, která však není pouhým formulářem na dvě stránky, ale obsáhlým spisem, čítajícím v našem případě 22 stran textu, k tomu samozřejmě fotografické přílohy. To byl první krok, který jsme učinili, potom jsme se intenzivně připravovali na příjezd hodnotící komise. Ta naši obec navštívila 16.6.201 v časovém rozmezí 10.40 hodin - 12.40 hodin. Bohužel dvě hodinky, které jsou vyměřené k tomu, abychom prezentovali to nejkrásnější co v obci máme je žalostně málo. Přesto jsme se snažili - připravili jsme s ochotníky kostýmové uvítání, abychom ukázali, že jsme obec nejen s moderní současností, ale také bohatou historií. Pochlubili jsme se kronikami obce, připravili prezentaci z míst a akcí v našich vsích s 250 fotografiemi, pozvali jsme členy komise do areálu sportovců, do nádherné klubovny našich junáků a rozloučili jsme se u kapličky sv. Anny. Jestli jsme získali nějaké ocenění pro naši obec ještě nevíme, ale myslím, že jsme naše obce představili v tom nejlepším světle. Děkuji všem, kteří nad rámec svých povinností přiložili ochotně ruku k dílu.

Naše obec účastník soutěže Přichází členové krajské hodnotitelské komise - 16.6.2014Komise při prohlížení kronik, fotografií a při prezentaci

Vyhodnocení krajského kola 20. ročníku soutěže Vesnice roku 2014 

Vítězem krajského kola 20.ročníku soutěže Vesnice roku 2014 se stala obec Kostelec, a právě proto je pořadatelskou obcí pro vyhlášení dalších ocenění krajského kola soutěže.

Obec Příchovice získala Oranžovou stuhu

Naše obec na vyhlášení krajského kola 20.ročníku soutěže Vesnice roku byla oceněna za významnou spolupráci se změdělskými subjekty Oranžovou stuhou. Zemědělskými subjekty jsou nejen zemědělci, ale také myslivci, včelaři, rybáři. Úsilí, které jsme vynaložili do soupeření s ostatními patnácti obcemi Plzeňského kraje bylo zúročeno a vyneslo naší obci toto prestižní ocenění. Vyhlášení výsledků proběhlo, jak jsem již zmínila, v Kostelci a bylo po všech stránkách pořadatelskou-vítěznou obcí připraveno do posledního detailu na jedničku. Přijetí v obci Kostelec a slavnostního předání ocenění jsme se zúčastnili se skupinkou těch, kteří nám po celou dobu byli tzv. k ruce, podporovali nás a spolu s námi věřili v úspěch a pomáhali nám realizovat všechny myšlenky, které nás ve snaze uspět v soutěži a zviditelnit  naše obce, napadaly - a že jich bylo! Jsem, a i v budoucnu bych byla moc ráda, aby, když se řekne "Příchovice" všichni věděli, že pro spokojený život v našich obcích umíme přiložit ruku k dílu a jsme schopni naše obce dobře prezentovat. 

Krajská hodnotitelská komise připravená k předání oceněníÚvodní slovo pronesl hejtman PK Václav ŠlajsSoučástí slavnostního ceremoniálu byla čestná salvaPřebírání ocenění Na přebírání ocenění do Kostelce jsme jeli

Získaná ocenění pro naši obec

 

A co bylo dál?

Získáním Oranžové stuhy soutěžení naší obce nekončí! Postoupili jsme do celorepublikového kola a 9.9.2014 v 9.30 hodin přivítáme v Příchovicích celostátní komisi. A začínáme zase od začátku, dát obce do perfektního pořádku a připravit takový program, abychom členům celostátní komise dokázali, že si krajské ohodnocení zasloužíme!

Návštěva celostátní komise

Je pondělní ráno 9.9.2014 - celou neděli propršelo - je mokro, šedivo a nevlídno. Program, který jsme nachystali pro členy celostátní komise se má celý odehrát venku - začínáme prohlídkou bažantárny, pak návštěva ZD, přesouváme se k MVDr. Kaslové ke koním, pak přejezd do včelařství k Sedláčkům, přesun k našim Junákům a rozloučení u sv. Anny. Všechno jsme zvládli absovlovat aniž by ukápla jediná kapka, dokonce u sv. Anny na chvilku vysvitlo sluníčko.

Přivítání členů celostátní komise

Stylové rozloučení u sv. Anny

 

Přijetí v Senátu ČR

Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2014 se konalo 23.9.2014 v budově Senátu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze, kde jsme obdrželi symbolický šek na 600 tisíc korun pro naši obec. Celý vyhlašovací ceremoniál byl pro nás velkým zážitkem stejně jako komentovaná prohlídka zahrady Valdštejnského paláce, která byla součástí slavnostního vyhlášení. Ocenění si moc považujeme a určitě se v příštích letech znovu do soutěže přihlásíme, abychom usilovali o získání nějakého dalšího ocenění.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Senátu ČR