Obsah

Zřizované organizace


Mateřská škola Příchovice, okres Plzeň-jih

http://msprichovice.webnode.cz/‎

Mateřská škola Příchovice byla zřízena v obci v roce 1949. Od roku 1951 je umístěna v adaptovaném rodinném domě vystavěném v roce 1920. Během uplynulých desetiletí prošla budova školy řadou stavebních úprav, do současné podoby byla přestavěna v roce 2000. Touto adaptací budovy došlo k značnému zkvalitnění hygienicko provozních podmínek pro fungování jednotřídní mateřské školy. Zároveň byly vytvořeny podmínky pro rozšíření provozu v sousední budově č.p. 155, kterou obec zakoupila a zrekonstruovala pro využití dětí a mládeže. Obec se snaží v rámci finančních možností každoročně o modernizaci obou budov, jejich vybavení i vybavení přilehlých zahrad. Součástní školy v budově č.p. 108 je školní kuchyně, která zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance v obou budovách. 

Personál pracuje ve složení: ředitelka MŠ Bc. Romana Jabbourová, učitelky MŠ Věra Kaslová, Jana Milasová, Monika Hynková, školnice Jana Tomanová, kuchařka Stanislava Mračková. MŠ je otevřena od 6.15 hodin do 16.00 hodin. Pedagogický personál pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit, musí se cítit spokojené a v bezpečí. A právě šťastné a spokojené děti v naší škole, to je cíl veškerého snažení všech zaměstnanců školy. Při výchovné a vzdělávací práci využívají paní učitelky roční období, svátky, pozorování přírody a mimořádné události. S dětmi a pro děti jsou připravovány různé zábavně-naučné činnosti, kulturní a sportovní akce tak, aby se dětem zprostředkovalo co nejvíc prožitků, znalostí a zkušeností.

V současné době je MŠ dvoutřídní a je do ní zapsáno 38 dětí.