Obsah

Kronika

Kronika obce Příchovice je vedena od roku 1923. První díl kroniky byl psán v létech 1923 - 1957 - kronikářem byl Vladislav Vodička, Příchovice 84. Druhý díl kroniky byl psán v létech 1958 - 1970 - na jeho sepsání se podíleli tito kronikáři - Barbora Volfová, Příchovice 100, Josef Brada, Kucíny 32 a Marie Červenková, Příchovice 118. Třetí díl kroniky je psán od roku 1971 - údaje do tohoto dílu kroniky pečlivě zaznamenávali tito kronikáři - Josef Votava, Příchovice 120, Marie Votavová, Příchovice 47, Stanislav Vodička, Příchovice 16. Dlouholetou vzornou kronikářkou byla paní Božena Erbenová, Příchovice 128, která kroniku psala od roku 1992 a poslední zápis pořídila za rok 2010. Rokem 2003 otevřela čtvrtý díl kroniky. Zápisem za rok 2011 se do role kronikářky obce opět vrátila paní Marie Votavová, nyní Příchovice 184 a poslední její zápis byl za rok 2016. Od roku 2017 se role kronikářky ujala současná starostka obce Pavlína Nohavová, Příchovice 190. Pečlivé zápisy všech kronikářů zachovávají věrný obraz o dění v obci již za téměř sto let. Ke čtyřem dílům písemných kronik jsou vedeny též obrazové přílohy a pamětní kniha obce Příchovice, kam jsou zaznamenávány významné události - vítání občánků, oslavy zlatých a diamantových svateb našich občanů, návštěvy významných osobností. Všechny tyto záznamy jsou vystavovány při slavnostních příležitostech obce - setkání rodáků nebo pravidelná posezení nad kronikami. Do kronik obce je možné nahlédnout po dohodě na obecním úřadu a to pouze na místě - kroniky si nelze půjčovat k prohlédnutí domů. 

Kronika obce a pamětní kniha obce

 

Pro vyhledávání historických údajů o obci nebo občanech, kteří zde žili nebo se zde narodili lze nahlédnout do následujících internetových stránek: www.portafontium.eu  nebo www.actapublica.cz.

http://www.portafontium.cz/iipimage/30560518/soap-pj_00334_obec-prichovice-1958-1970_0030