Obsah

Vesnice roku 2017

Ani v letošním roce nechyběla naše obec na seznamu obcí přihlášených do soutěže Vesnice roku 2017 o nej... obec v Plzeňském kraji. A scénář byl podobný jako v letech předchozích - v nejhektičnějším období roku zpracovat přihlášku do soutěže. Nejhektičtější období v obci je vždy začátek roku - zpracovávají se dotace, a shánějí se finance, aby v dalším období roku bylo nikoliv co dělat, ale za co dělat. Nezapojujeme se jen do soutěže Vesnice roku, ale také do Zlatého erbu, takže v tomto období finišujeme také na úpravě a změnách našich webových stránek. Hned jakmile dokončíme rozsáhlou administrativu začneme realizovat to, co jsme si "vymysleli" pro lepší chod i vzhled našich obcí, abychom byli připraveni na turistickou sezónu. Před květnovou poutí a červnovou návštěvou komise div nevysáváme chodníky, ale to už k jaru přece patří. I doma se na jaře pouštíme do většího gruntování. Na další období pak postačí úklid běžný, když se na jaře trochu zapotíme. A my se letos opravdu zapotili, jednak s vysazením části obecního znaku, pak se zaléváním rozsáhlých květinových ploch a našeho krásného parku. Bohužel právě když naši obec navštívila komise byla, jindy krásně posekaná, zelená veřejná prostranství, vypálená ostrým sluncem a vypadala jako bez života. Ale přírodě nesmíme poroučet, alespoň já si to myslím. Člověk by měl zůstat před přírodními zákony pokorný a neměl by je násilím měnit - matka příroda to nemá ráda. Ale i přes tento nedostatek myslím, že jsme předvedli obec vypulírovanou jako vždycky. Také se letos zapojilo více pomocných rukou, bez nich bychom to byli nezvládli. Do našeho teamu jsme získali nové pomocníky, a že umějí vzít za práci! Jsem za to ráda, zkrášlit obec nově rozkvetlými květníky a plochami - to je jistě výborný nápad a záslužná věc, ale květenu potom udržovat - to už je závazek a nikdy nekončící práce...  Komisi jsme letos uvítali tradičně přípitkem před KD, vzájemně jsme se představili a pak jsme členy komise pozvali do zasedací místnosti. Tam byl připravený nový krátký film - taková malá videopozvánka k nám, prezentace z fotografií, obecní kroniky, kroniky spolků, upomínkové předměty. Pak jsme se společně se členy komise vydali do klubovny skautů, kde si nejmladší členové našeho skautského střediska připravili malé přivítání a na rozloučenou darovali předsedovi komise "kápézetku". Bylo to na místě, zrovna jsme se totiž přesouvali na magické místo - ke sv. Vojtěchu do lesa Ticholovce. Tam ochotníci s dětmi z MŠ sehráli malé představení o vzniku názvu lesta a členy komise jsme pozvali na malé občervstvení v přírodě.

Vítáme členy komise

Přijetí v zasedací místnostiProgram u sv. Vojtěcha

Děti sbírají jahody

Zasloužená odměna po hereckém výkonu

Sv. Vojtěch požehnas shromáždění

Posezení na závěr prezentace

... a je konec

Vyhodnocení krajského kola 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2017 se stala obec Břasy. Ve známém prostředí házenkářského areálu části Stupno se zástupci naší obce zúčastnili 5.8.2017 slavnostního vyhlášení.

 

Obec Příchovice získala Zlatou cihlu

V sobotu 5.8.2017 se zástupci naší obce zúčastnili slavnostního vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2017. Tam si došla starostka obce pro ocenění "Zlatá cilha v POV - kategorie C" za vybudování parku "Babičko, dědo, pojďte si hrát!"

Vyhlášení v Břasích

Přezetí ocenění Zlatá cihla v POV - kategorie C